SPA FELSEFESİ

SPA – Sanus per aquam

SPA – düşüncesi çok eski “sanus per aquam” – “su ile sağlık” geleneklerine dayanıyor ve kökenleri hem Doğu’ dan, hem Batı’ dan günümüze kadar ulaşıyor. Suyun tedavi edici gücünden yararlanmayı Romalılar ve Yunanlılar kadar Asya kıtası insanları da bildi. Fitness ve boş zamanlar branşında günümüzde sunulan bir kavramdır.                                                                                                                           

SPA doğru tercüme edildiğinde “Su ile sağlık” anlamına gelen “sanus per aquam” ın kısaltmasıdır. Ayrıca Latince’ de “sanitas per aquas”, Almanca: “Su ile sağlık” da çok kullanılır. İtalyanca lisanında “sulamak” anlamına gelen “spagerre” kelimesi hedefinden saptırılmıştır. O halde SPA kavramı bizim uyarı ve stresi bol zamanımızda doğmamış, Yunan ve Roma Kültürlerinin çok eski zamanlarına kadar dayanan bir deyiştir. Yunanlı Doktor Hippokrates (MÖ. 460) “Teşhislerin kitabı” adlı eserinde çevrenin vücut sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin hava, su ve bulunulan ortamın etkisi ile nasıl yumuşatılabileceğini ortaya koymuştur. Zamanımıza uyumu sağlanmış, modern SPA – uygulamaları yeni zamanın buluşları değildir, temelde farklı kültürlerin çok eski geleneksel bakım ve tedavi sistemlerine dayanmaktadır. Bugün sunulan bütün uygulama şekilleri yüzyıllar boyunca çeşitli kombinasyonlar içinde geliştirilmiştir. Bir SPA – programının akışı hakkında hiç bir şekilde kesin kurallar bulunmamaktadır. Ancak, bir SPA – yapısının oluşturulması bir SPA – Danışmanı için önemli bir görevdir. Çünkü endikasyonların kişisel ihtiyaçlar ile uyumlu olabilmesi için önerilen bütün uygulama şekillerini bireylere göre geliştirmek zorundadır.

 

error: Content is protected !!